Heim

Velkommen til Pilotpiker! Me ynskjer å dele flygegleda vår med verda, og gje eit innblikk i livet med flyging som hobby, lidenskap og jobb. Flyging er det beste me veit! Me flyg fordi det gjev oss stor glede i kvardagen, samhald i eit godt miljø, og ei sterk mestringkjensle.

Mariann er aktiv seilflygar, og har flydd hanglider og seilfly sidan ungdomstida.

Linda Christine flyr helikopter og småfly, og konkurrerar innan helikoptersport.

Me er begge medlem av Norges Luftsportforbund, som organiserar luftsportsaktivitetar i heile landet.

NLF_original

www.nlf.no